ประกาศแจ้ง นส.วริญาภรณ์ หม่อมบ่าว (ชื่อเล่น แตงโม) ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 2419900026104 เคยทำงานอยู่สาขาอุดรธานี ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เนื่องจากการทุจริต ทางบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้นของ นส.วริญาภรณ์ หม่อมบ่าว นับจากวันที่พ้นสภาพความเป็นพนักงานบริษัท
เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการ เพียงใช้บริการ SabuySoft Web App ในการดูข้อมูล Online ได้ทุกที่, ทุกเวลา ผ่าน iPhone, iPad, Android, Galaxy Tab, Notebook และ PC
(Web Application จะมีค่าบริการรายปี แต่ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง)